Spoločné TV antény

Naša spoločnosť poskytuje pre spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovské spoločnosti a firmy všetky činnosti spojené s výstavbou, údržbou, prevádzkou a servisom spoločných televíznych antén (STA).

Jedná sa predovšetkým o:

  • bežné a generálne opravy STA,
  • opravy a rekonštrukcie účastníckych rozvodov,
  • meranie intenzity signálu pre príjem terestriálnych (pozemských) a satelitných TV programov a rádií,
  • rozšírenie STA o možnosť satelitného príjmu,
  • digitalizáciu STA v súvislosti s prechodom na digitálne vysielanie.